Seuraava hallituksen kokous on 9.5.2014 klo17 Kintas-talolla, Puutarhakatu 24.

Kevätkokous 9.5.2014 klo18 Kintas-talolla, Puutarhakatu 24, Oulu. Salaattia, keittoa, viiniä. Kokouksen jälkeen noin klo 19 tarinateatteria Sirpa Kontulaisen ohjaamana.

Vuoden 2014 jäsenmaksut (10e) voi maksaa yhdistyksen tilille FI9336363010603173.

Jäsenmaksun maksaneille alennusta mm. pohjoismaisen kongressin matkakuluihin, 10-vuotisiltajuhlien 26.9.2014 sisäänpääsy ja buffet minihinnalla (ks. enemmän tapahtunakalenteri)


POHJOIS-SUOMEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖ RY

Pohjois-Suomen Perhe- ja verkostotyö ry:n tarkoituksena on koota yhteen Pohjois-Suomen alueella perhe- ja verkostotyötyötä sekä moniammatillista yhteistyötä perheiden kanssa tekeviä henkilöitä. Yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Tämän lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin liittyviin asioihin tekemällä yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen sekä kunnallisten ja muiden päätöksentekijöiden kanssa. Yhdistys on Suomen Perheterapiayhdistys ry:n
alueyhdistys.